Bejelentkezés

RegisztrációElfelejtett jelszó
Bejelentkezés

Kosár

Kosár Pénztár
Termékcsoportok

Tisztelt Látogatónk / Ügyfelünk!

Az áruházban feltüntetett árak bruttó árak, az Áfát tartalmazzák.

Az eredeti márkanevek és jelölések csak a könnyebb azonosítást szolgálják, a márkanevek az (OEM) gyártók tulajdonát képezik! Felhívjuk figyelmét, hogy a listázás során feltüntetett cikkszámok nem a gyártó által használt cikkszámok. A feltüntetett kapacitások tájékoztató jellegű adatok, a gyártó által meghatározott fedettség mellett, illetve a gyártó által megadott szabvány szerint érvényesek.

 

Vásárlás / garancia (Ászf)

1. A vásárlás menete

Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Ha a terméklapon nem látja a kosár gombot, akkor a termék átmenetileg nem rendelhető. (Pontos érkezésükről ügyfélszolgálatunkon tud érdeklődni.)

A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.

Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A rendelés leadásához, nem kötelező regisztrálni / bejelentkezni.
A rendelés leadásakor illetve regisztrációkor kizárólag a vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat kell megadnia. A termék(ek) megrendeléséről minden esetben visszaigazoló e-mail értesítést kap. (Amennyiben ezt nem kapja meg a rendelést követő 1-2 percen belül, úgy kérjük egyeztessen kollégánkkal valamely elérhetőségünkön.)

Regisztráció előnyei:

- nyomonkövetheti aktuális rendeléseit (bejelentkezés után a korábbi rendelések menüben),
- vásárlásával ajándékpontokat szerezhet, melyetek későbbi rendeléskor beválthat,
- hírlevelet kérhet akciós termékeinkről,
- nyilvántartahja kedvenc termékeit,

A megrendelt termékeket a Trans-O-Flex futárszolgálat, a Dpd futárszolgálat és a Magyar Posta segítségével juttatjuk el vevőinknek. Amennyiben munkanapokon 14 óráig leadja rendelését és a termék(ek) raktáron van, úgy a szállítás nagy valószínűséggel a következő munkanapon esedékes. Amennyiben Ön 14 óra után adja le rendelését, vagy a termék(ek) nincsen raktáron akkor a szállítást 2-5 munkanapon belül teljesítjük. A küldemény szállításának napjáról minden esetben értesítjük Önt. (A megrendelt termék(ek) személyes átvételére nincsen lehetőség!)

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.

Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

A webáruházban feltüntetett árak bruttó, 27%-os áfával növelet árak.

 

2. Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház címére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozat minta letöltése.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a termék(ek) vissza nem érkeznek címünkre. 

Felhívjuk figyelmét, hogy nyomtatókellékek esetében (a termék jellege miatt) az elállási jogra hivatkozást csak a bontatlan, vagy bontott, de nyomtatóba be nem helyezett termékekre tudjuk elfogadni. Patron esetén a fejvédő fólia, toner esetén a hengerrögzítő szalag, vagy hengervédő eltávolítása után a terméket már nem tudjuk elállási jogra hivatkozva visszavenni!

A termék(ek), vállalkozásunk címére történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek, minden esetben a fogyasztót terhelik. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

3. Garancia érvényesítése

Az egyes termékekre a termék adatlapján megjelölt garancia idő vonatkozik. Amelyik termék adatlapján ez nincsen külön feltüntetve, arra 12 hónap garancia érvényes.

Garancia érvényesítése nyomtatókellékek esetén:

A kifogásolt terméket vissza kell juttatni címünkre postai úton, vagy személyesen. A termék bevizsgálását igyekszünk a lehető leggyorsabban elvégezni. (maximum 30 munkanap)

Jogos a reklamáció:
- ha a terméket tőlünk vásárolta,
- fizikai sérülésektől mentes,
- töltősúlya az eredetitől nem tér el nagymértékben, (ha a kellék minimum félig van)
- bevizsgálás után megállapítható a működésképtelenség, vagy hibás működés.
 
Nem jogos a reklamáció:
- ha a terméket nem tőlünk vásárolta,
- a termék fizikailag sérült,
- a termék töltöttsége 50% alatt van,
- a termék helyesen működik.

 

4. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére (ha a vállalkozás nem tudja kijavítani) Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, vállalkozásunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék(ek), vállalkozásunk címére történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek, minden esetben a fogyasztót terhelik. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

5. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 4. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék(ek), vállalkozásunk címére történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek, minden esetben a fogyasztót terhelik. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

6. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A termék(ek), vállalkozásunk címére történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek, minden esetben a fogyasztót terhelik. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

7. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

8. Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

9. Adatvédelem, sütik

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-77704/2014.

Webáruházunk részt vesz a Naspers OCS Hungary Kft Megbízható Bolt Programjában. E program sorál vásárlóink kérdőívet kapnak a vásárlást követően a Naspers OCS Hungary Kft-től. A kérdőív kiküldése céljából a vásárláskor megadott email címet átadjuk a Naspers OCS Hungary Kft részére. Az átadott adatok kezelésére a Naspers OCS Hungary Kft adatvédelmi szabályai érvényesek: http://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html 

 

10. Szerzői jogok

Az utángyártott termékeknél feltüntetett eredeti márkanevek és jelölések kizárólag a könnyebb azonosítást szolgálják, a márkanevek az (OEM) gyártók tulajdonát képezik!
A www.printbazis.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, melynek jogtulajdonosa Tudós Tamás egyéni vállalkozó.

 

11. Panaszkezelés módja

Termékkel, szállítással, webáruházunkkal kapcsolatos érszervételével, problámájával forduljon hozzánk bizalomma, webáruházunk valamely elérhetőségén, melyet az alábbi linken is megtalál: elérhetőségeink.

Panaszával, vitás ügy rendezésével Ön fordulhat a területileg illetékes Békéltető Testülethez is. Az Önhöz legközelebbi Békéltető Testület elérhetőségét az alábbi linken megtalálja: Békéltető Testületek elérhetőségei

Amennyiben Ön Békéltető Testülethez fordul, vallalkozásunk eleget tesz a törvényben meghatározott együttműködési kötelezettségének. 

 

12. Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

 

13. A webáruház üzemeltető pontos és részletes adatai

Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.ÁSZF letöltése pfd fájlként itt.

 


 

 

 

Partnereink: www.toner.lap.hu, www.nyomtato.lap.hu, www.irodaszerkiszallitas.huLinktalalo.hu - A magyar oldalak keresőjeDirectory Goenitz,Keresooptimalizálás Garanciával! Tárhely szolgáltatásMEGAPORT webkereső portál,www.pageranker.huLinkgyár Linkkatalógus,

A weboldal használatával Ön beleegyezik a sütik (cookie) fogadásába és elfogadja a vásárlás menetével, valamint az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos irányelveket.